info@optimizasyonalgoritmalar.com.tr email
+90 507-698-7530 Telefon
Optimizasyon Algoritmalar

Hakkımızda

OptimizasyonAlgoritmalar, enerji kaynakları, teknolojileri, politikaları ve enerji piyasalarında gerçekleşmekte olan ulusal ve uluslararası gelişmelere aktif katkı sunmak için 2016 yılında faaliyetlerine başladı. OptimizasyonAlgoritmalar’ın başlıca faaliyet alanları;

 • Bilimsel inceleme ve araştırmalar yapılması ve raporlandırılması,
 • Özelleşmiş Ar-Ge merkezleri ve/veya enstitülerin açılması,
 • Uluslararası üst kuruluşlara üyelik ve aktif katılım sağlanması,
 • Konferans, kongre, sempozyum ve çalıştay düzenlenmesi,
 • Ortak eğitim programları düzenlenmesi ve danışmanlık hizmetleri verilmesi ve
 • Sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Sektörün öncelikli hedeflerinin iktisadi gelişmelerden bağımsız olmadığının farkında olarak ve Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek tüm gelişmelerde enerji sektöründen izler olduğunu bilerek çalışan Optimal;

 • Ülkemiz ekonomisinin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak,
 • Arz güvenliğinin sağlanması ile yeni yatırımlara olanak sunmak,
 • Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak,
 • Yeni oluşumlar, teknolojik gelişmeler, teknikler, iş modelleri ve benzeri gelişmelerin ortaya çıkardığı işbirliği ihtiyaçlarını gidermek,
 • Ekonomi, enerji ve çevre alanlarında her geçen gün artan kamuoyu ilgisini, sektörün disiplinler arası bilgi ve tecrübe birikimine duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek,

OptimizasyonAlgoritmalar’ın öncelikli hedeflerini oluşturmaktadır. Türkiye enerji sektörü, dünya piyasalarındaki eğilimler ve politik gelişmeler dikkate alınarak uluslararası bir bakış ve disiplinler arası bir anlayış ile artık OptimizasyonAlgoritmalar’da ele alınıyor.

Enerji piyasalarında aktif katkı.

Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek tüm gelişmeler…

Enerji artık OptimizasyonAlgoritmalar’da ele alınıyor.

Enerji kaynakları, teknolojileri, politikaları ve enerji piyasalarında ulusal ve uluslararası gelişmelere aktif katkı sunmak için…

10 Başarılı Proje
50 Profeyonel
12 İş Ortağı
5 Referans